International Itinerant Conference
ART – LANGUAGE – TECHNOLOGY
9-11 Maj 2023

Informacje podstawowe

Miejsce

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Termin przesyłania abstraktów wystąpień

17 kwietnia 2023

Opłata konferencyjna

475 zł

Termin rejestracji

27 kwietnia 2023

Języki konferencji

polski, angielski

Cel konferencji

ART – LANGUAGE – TECHNOLOGY 2023 to międzynarodowa konferencja skierowana do środowisk naukowych i artystycznych zainteresowanych propagowaniem sztuki we wszelkich jej przejawach.
Żywimy głęboką nadzieję, że konferencja stanie się miejscem wymiany poglądów oraz refleksji związanych z obszarem sztuki, nowych mediów oraz zagadnieniami polityki językowej zwłaszcza w kontekście sztuki i świadomości kulturowej, a także wykorzystaniem współczesnych technologii w twórczości artystycznej. Poprzez prezentacje i grupy dyskusyjne pragniemy ułatwić wymianę doświadczeń dotyczącą również internacjonalizacji procesów edukacyjnych oraz współczesnej percepcji sztuki.

Główne obszary tematyczne

KONFERENCJA

Komitet naukowy

KONFERENCJA

Komitet organizacyjny

Rejestracja / Opłaty

Termin rejestracji:
17 kwietnia 2023

Termin przesyłania abstraktów wystąpień:
27 kwietnia 2023

Opłata konferencyjna:
475 zł

Zapisy zakończone

KTO NAM POMAGA

Nasi Partnerzy

Honorowy patronat

 J.M. Rektor WIT
prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak

Skontaktuj się z nami

INFORMACJE

Najważniejsze informacje

Publikacja: przewidziana jest punktowana publikacja.